Orgelpunt Adegem

                                p.a. Johan en Anita De Kesel-Willems

                                Prins Boudewijnlaan 12

                                9991 Adegem  

 

                                tel 0468 18 46 19

                                johandekesel@hotmail.com

                               

                                info :  http://orgelpuntadegem.jouwweb.nl

 

Inlichtingen en kaartenverkoop       johandekesel@hotmail.com 

Vragen omtrent het orgel en de inhoud van de website    alex.coucke12@telenet.be

Privacyverklaring van Orgelpunt-Adegem

Beste muziekliefhebber, wij nemen de bescherming van uw gegevens ter harte.Bijgevolg zijn we voorstander van de nieuwe Europese Verordening ( GDPR Algemene Gegevensbeschermingsverordening 2016/679) betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens,die op 25 mei 2018 in voege treedt. De gegevens waar Orgelpunt Adegem over beschikt zijn uw naam en mailadres : U gaf ze ons omdat u wenste op de hoogte gebracht te worden van onze activiteiten. Orgelpunt Adegem is een feitelijke vereniging met als adres : Orgelpunt Adegem,Prins Boudewijnlaan 12 ,9991 Adegem.Johan en Anita De Kesel-Willems wonen op dit adres. Ze zijn verantwoordelijk voor de bewaring van uw gegevens , bewaard op hun pc,beveiligd met wachtwoord en jaarlijks ge-update fire-wall. Orgelpunt Adegem bevestigt dat de gegevens enkel gebruikt worden om haar activiteiten of activiteiten met steun van Orgelpunt aan te kondigen .Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk één jaar na laatste gebruik. Orgelpunt Adegem kan haar privacyverklaring van 25 mei 2018 wijzigen: dit kondigen we aan op onze website ,

Orgelpunt Adegem info :  http://orgelpuntadegem.jouwweb.nl

alwaar u ook ze kan raadplegen. Ten allen tijde kan u ,zo u dat wenst , uw gegevens laten aanpassen of schrappen van de lijst. Een mailtje naar johandekesel@hotmail.com volstaat.

Wij danken u om uw vertrouwen !

Anita Willems Voorzitter Orgelpunt-Adegem.